والد گرامی؛ شما در این فرم، جمله‌هایی را می‌خوانید که کودکتان را توصیف می‌کند. لطفاً در هر جمله پاسخی را که توصیف بهتری از کودک شما ارائه می‌دهد مشخص کنید.

با رعایت دقیق سه نکته زیر شروع کنید:

۱- اگر قصد دارید هم شما و هم همسرتان به این فرم پاسخ دهید، لطفاً به صورت جداگانه اقدام کنید.
۲- پاسخ به تمامی سؤالات الزامی است.
۳- پس از خواندن هر جمله اولین پاسخی را که به ذهن شما می‌رسد انتخاب کنید.