آموزش ساختن پروانه با بادکنک برای بچه‌های ۹ تا پ۱۴ سال. بچه ها با ساخت شکل های بادکنکی یک تجربه هیجان انگیز رو کسب می کنند.
آموزش بادکنک شکلی

آموزش بادکنک شکلی پروانه

آموزش بادکنک شکلی پروانه ساختن پروانه با بادکنک، یک تجربه هیجان انگیز برای بچه‌های ۹ تا ۱۴ سال لطفا پس از مشاهده آموزش، فرم زیر را پر کنید.

بیشتر بخوانید »