بعضی از بچه‌ها بد می‌نویسن. بد خط و کج و کوله و پایین و بالا. این کتاب راه نجات این بچه‌ها است.
توصیه به والدین

چرا بدخط می‌نویسه؟!

چرا بدخط می‌نویسه؟! گاهی  ممکن است  فرزندمان هنگام نوشتن، بالا یا پایین خط زمینه بنویسید، یا نوشته‌هایش کج و کمرنگ باشد. علت بدخط بودن بچه‌ها ضعیف بودن دست آن‌ها و

بیشتر بخوانید »