احساسات شاگردم در نقاشی‌اش بود

هنر به کودک کمک می‌کند تا احساسات شدیدی که توان بیان آنها را ندارد، ابراز کند.بچه‌ها در نقاشی احساسات‌شان را به تصویر می‌کشند. حرف‌هایشان را می‌زنند، ناراحتی‌هایشان را تخلیه می‌کنند

بیشتر بخوانید »