برنامه کودک من – ۳۰ روز اول

هـر روز و مسـتمر

برنامه کودک من به نحوی طراحی شده تا در یک برنامه‌ریزی ادامه‌دار، دغدغه شما والدین عزیز نسبت به بازی، سرگرمی و نکات آموزشی لازم برای رشد ذهنی، جسمی و حرکتی کودکتان مرتفع و تأمین شود. برنامه کودک من، دستاوردی هر روزه و ملموس برای تأمین آرامش شما و رشد توانمندی‌های فرزندتان است.

هر روز: یک یا چند برنامه متنوع
برنامه‌ کودک من به تشخیص مربی، شامل یکی از دستورالعمل‌های زیر است:
فیلم آموزشی، بازی‌تمرکز، نقاشی، قصه، شعر، کاردستی، سفالگری، تمرین‌های ورزشی، بازی و مهارت‌های زندگی
مناسب گروه سنی ۳ و نیم تا ۷ سال

والدین عزیز؛
اگر در برنـامـه کـودک من ثبت‌نام کرده‌اید، برای استفاده از محـتوا، ابتدا وارد حساب کاربری‌تان شوید.

تاکنون154نظر

پیشنهاد می‌کنم برای شناخت بهتر برنامه کودک من، نظرات والدین کودکان شرکت‌کننده‌ را مطالعه کنید.

عدد داخل کادر آبی نشانگر تعداد نظرات کاربرانی است که هر روزه در برنامه کودک همراه هستند.
برای مشاهده نظرات والدین، روی عدد کلیک کنید

نشان برنامه کودک من

دسترسی به برنامه‌های جدول زیر، فقط برای کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، فعال است.

این برنامه‌ها شامل دستورالعمل روزانه و فایل‌های دانلودی است
که هر روز صبح در این جدول بارگذاری می‌شود.

نکته مهم:
لطفاً برای بیشترین تأثیرگذاری آموزشی کودکان، برنامه را به ترتیب ارائه شده، مشاهده و انجام دهید.

برنامه روز اول

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

نکات مهم ویدئو

قبل از شروع برنامه کودک من، حتماً این ویدئو را تماشا کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تمرین دست‌ورزی ویدئو

برای دانلود ویدئو آموزشی این تمرین، روی آیکون دانلود کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز دوم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین حافظه و تمرکز فایل صوتی

برای شروع این تمرین فایل صوتی را دانلود کنید.

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تمرین دست‌ورزی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز سوم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

برنامه اول: سلامتی، حافظه و تمرکز فایل صوتی

برای دانلود صوت این تمرین، روی لینک داخل محتوا کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز چهارم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین حافظه و تمرکز فایل های ضمیمه

روی دکمه دانلود بزنید و کاربرگ برنامه را دریافت کنید.

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز پنجم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تمرین دست‌ورزی ویدئو

برای دانلود ویدئو آموزشی این تمرین، روی آیکون دانلود کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز ششم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تمرین سلامتی، حافظه و تمرکز

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز هفتم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین دست‌ورزی ویدئو

برای دانلود ویدئو آموزشی این تمرین، روی آیکون دانلود کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز هشتم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین دست‌ورزی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز نهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

بازی، توانمندی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز دهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین دست‌ورزی ویدئو

برای دانلود ویدئو آموزشی این تمرین، روی آیکون دانلود کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز یازدهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تمرین حافظه و تمرکز

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز دوازدهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین دست‌ورزی و خلاقیت ویدئو

برای دانلود ویدئو آموزشی این تمرین، روی آیکون دانلود کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روزسیزدهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

بازی، توانمندی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز چهاردهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

بازی، توانمندی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز پانزدهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز شانزدهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

برنامه سوم: بازی، توانمندی فایل صوتی

والدین محترم؛ لطفاً فایل صوتی توضیح بازی را با دقت گوش دهید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز هفدهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

سلامتی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز هجدهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

علاقه‌مندکردن به نقاشی ویدئو

والدین محترم؛ ویدئو، توضیحات و همچنین عکس‌های ضمیمه را تماشا کنید؛ سپس دست به کار شوید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز نوزدهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیستم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین دست‌ورزی و خلاقیت ویدئو

برای دانلود ویدئو آموزشی این تمرین، روی آیکون دانلود کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست‌ویکم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین دست‌ورزی ویدئو

برای دانلود ویدئو آموزشی این تمرین، روی آیکون دانلود کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست‌ودوم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

بازی و توانمندی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تمرین دقت و خلاقیت

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست‌و‌سوم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین حافظه و تمرکز

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست و چهارم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین دست‌ورزی ویدئو

برای دانلود ویدئو آموزشی این تمرین، روی آیکون دانلود کلیک کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست‌وپنجم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

بازی و توانمندی فایل صوتی

والدین محترم؛ لطفاً فایل صوتی را گوش دهید.

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حافظه و خلاقیت فایل صوتی

فایل صوتی این برنامه را با دقت گوش کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست‌و‌ششم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

سلامتی، حافظه و تمرکز فایل های ضمیمه

روی دکمه دانلود بزنید و کاربرگ برنامه اول را دریافت کنید.

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

خانواده خوب ویدئو

ویدئو برنامه را دانلود کنید و با فرزندتون تماشا کنید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست‌وهفتم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

بازی، توانمندی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست‌وهشتم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

خانواده خوب

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز بیست‌ونهم

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

تمرین حافظه و تمرکز فایل های ضمیمه

والدین محترم؛ فایل برنامه امروز را دانلود و توضیحات داخل فایل را مطالعه بفرمایید.

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
برنامه روز سی‌ام

برای دسترسی به جزییات برنامه روی آن کلیک کنید

برنامه دوم: سلامتی

والدین محترم؛ لطفاً متن توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید

Private
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
نشان برنامه کودک من

با آرزوی موفقیت برای تمام کودکان عزیزم.

بر این باورم که به همت شما والـدین آگـاه، دست‌های توانـمند و ذهن‌های خـلاق بچه‌های امروز، می‌توانند دست‌های کارگشا و اندیشه‌های قدرتمند نسل آینده کشور باشند. 

82 دیدگاه برای برنامه کودک من – ۳۰ روز اول

 1. راضیه زارع (خریدار محصول)

  سلام و س÷اس از دوره خوب و عالی
  دسترسی به فایل دکتر حسینی در روز 30 ندارم؟؟

  • فاطمه لطیفی

   بزودی ویدیو روی سایت بارگزاری می‌شود

  • فاطمه لطیفی

   سلام، خواهش می‌کنم. فایل ویدیو گقتگو دکتر حسینی بزودی روی سایت بارگزاری می‌شود

 2. 9135280938 (خریدار محصول)

  سلام ممنون از همه راهنمایی ها و زحمت های شما خیلی خوب بود یک چالشهایی هم با بچه داشتیم ولی باز هم خوب بود
  امروز هم به خاطر نداشتن اینترنت نتوستم صحبت های شما و دکتر رو ببینم

  • فاطمه لطیفی

   خواهش می‌کنم. صحبت‌های آقای دکتر رو بزودی منتشر می کنیم تا هر کسی که ندیده تماشا کنه و استفاده کنه.

 3. 9178494855 (خریدار محصول)

  واقعا ازتون تشکر میکنم با صحبتهایی که امروز شنیدیم با حضور بزرگوار خودتون وآقای دکتر حسینی هم خیلی خوشحال شدیم که دراین دوره شرکت کردیم و مشتاق تر شدیم برا شرکت در ماه دکم ممنونم از شما امیدوارم دوباره درکنارهم لذت ببریم

  • فاطمه لطیفی

   خواهش می‌کنم. به طور متقابل من هم امیدوارم ماه دوم رو با انرژی، لذت و دستاورد بیشتر در کنار هم سپری کنیم.

 4. 9152692987 (خریدار محصول)

  سلام،خداقوت وخسته نباشید واقعا جلسه سی ام برای مامانها عالی بود واقعا ممنون

  • فاطمه لطیفی

   سلام. سلامت باشید. این جلسات ادامه دار هست. اگر سوالی داشتید برای ما بفرستید تا در جلسات گفتگو پاسخ داده بشه.

 5. 989198578805 (خریدار محصول)

  مرسی از شما خانم لطیفی که تو این چندسال بهمون یاد دادین که چیکار باید بکنیم
  دخترم تو مدرسه فوق العاده است
  وخداروشکر به خاطر دست ورزیش از مشق نوشتن هم خسته نمیشه ❤️

  • فاطمه لطیفی

   خواهش می‌کنم. قبلا هم گفتم. اگر امروز فرزندتون توانمند هست، باور دارم که بخشی از توانمندیش مدیون همت شماست که براش وقت و انرژی گذاشتید. سلامت باشید و پایدار

 6. سجاد نوری (خریدار محصول)

  سلام و خسته نباشید
  برنامه‌ریزی سی ام رو نمیزارید ؟؟

 7. 989122399428 (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی عزیز برنامه ها خیلی عالی هستن ممنون ازشما امیدوارم همیشه سلامت باشید

 8. مهرانا کاشی (خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر و خداقوت
  برنامه کودک من در حساب کاربریمون ذخیره میمومنه ؟
  مثلا برنامه ای رو بخوایم مجددا بهش مراجعه کنیم

  • فاطمه لطیفی

   سلام، تا ۱۵ روز پس از پایان روز سی ام در اختیارتون خواهد بود

 9. الناز الهی (خریدار محصول)

  ببخشید یه سوال این دوره و که ما ثبت نام کردیم برای یکماهه فقط ؟ برای دوماه بعد باید مجدد ثبت نام کنیم و هزینه پرداخت کنیم؟

  • فاطمه لطیفی

   بله همینطوره، برای ماه‌های بعد لینک ثبت نام در همین صفحه در اختیارتون قرار می‌گیره

 10. علیرضا اله یاری

  سلام برنامه ها برام باز نمیشه میگه خریداری کنید

  • فاطمه لطیفی

   لازمه که وارد حساب کاربری تون بشید از طریق منوی بالای سایت.

 11. 9308426130 (خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر برنامه ی روز 21 . برای دانلود ویدئو خطا میده

  • فاطمه لطیفی

   سلام، مشکلی در فایل روز ۲۱ نبود. لطفا مجدد بررسی بفرمایید.

 12. آوا (خریدار محصول)

  سلام برنامه کاردستی بادبادک باز نمیشه

  • فاطمه لطیفی

   بررسی شد، هیچ مشکلی نیست. اینترنت خود را بررسی کنید.

 13. شایان فتحی (خریدار محصول)

  سلام و خسته نباشید
  من نتوستم برنامه نقاشی امروز رو دانلود کنم
  ارور میده

 14. 9135280938 (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی
  یکی از چشم موشمون افتاد حالا خشک هم شده اینقدر فاطمه دست زد که ببینه خشک شده یا نه بالاخره افتاد حالا چطور بچسبانیم

  • فاطمه لطیفی

   سلام، مشکلی نداره. با چسب چوب بچسبونیدش

 15. سیده زهرا اسماعیل زاده (خریدار محصول)

  ممنون مثل همیشه عالی

 16. نیکی (خریدار محصول)

  من این دوره رو خریداری کردم از امروز برنامه ها برام قفل شده و باز نمیشه میشه لطفا راهنمایی کنین

  • فاطمه لطیفی

   فقط لازمه وارد حساب کاربری تون بشید

 17. الهام

  سلام من تا روز هشتم رو دیدم الان آمدم ببینم میگه این حساب خصوصی هست چیکار باید کنم ؟

  • فاطمه لطیفی

   از طریق منوی بالای سایت وارد حساب کاربری تون بشید.

 18. Rezaee (خریدار محصول)

  پیر من هفته پیش را آنفولانزا داشت و بیمار بود نتونست برنامه را به خوبی انجام بده
  از برنامه امروز شروع کنم؟

  • فاطمه لطیفی

   بله . از هر جا مجدد شروع کنید، عالیه.

 19. Rezaee (خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر
  بابت نمایش و برنامه دیروز ممنونم
  چه نکات خوبی را کشتید
  چه ایده های خوبی برای خلاقیت بچه ها انجام دادید
  نوید من هم کشید
  کجا باید عکس بفرستم

  • فاطمه لطیفی

   سلام. خوشحالم جشن رو دیدید و همراه ما بودید. عکسها را در تلگرام بفرستید ۰۹۰۵۲۷۰۷۶۵۵

 20. بهار کریمی (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی، ما هم موفق نشدیم برنامه جشن را تماشا کنیم همش قطع میشد،کاش برنامش ذخیره میشد

 21. اعظم امینی (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی عزیز،وقتتون بخیر
  میخواستم به خاطر جشن خوبتون تشکر کنم.واقعا بچه ای که با شما آموزش دیده باشه میتونه اینقدر توانمند باشه و من تا حالا هیچ معلمی را ندیده بودم که اینچنین مبتکرانه به بچه ها آموزش بده.واقعا از شما ممنونم و خوشحالم که در این دوره شرکت کردم

  • فاطمه لطیفی

   سلام. ممنون از لطفتون و خوشحالم که در جشنی که برای بچه ها تدارک دیده بودیم حضور داشتید. شک ندارم هر نتیجه ای که حاصل میشه با همراهی شما والدین آگاه هست. ممنونم از تلاشتون.

 22. شایان فتحی (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی عزیز، جشن عالی بود البته ما چند دقیقه ی اول رو از دست دادیم به خاطر سرعت نت.
  شرکت توی این دوره و بخصوص مسابقه ای که توی جشن برگزار کردید به من یاد داد که بیشتر از قبل ذهن خلاق بچه ها رو باور کنم .
  مرسی که برای آگاهی والدین و رشد بچه ها تلاش میکنید.

  • فاطمه لطیفی

   سلام. خوشحالم در جشن خضور داشتید و ممنونم از توجه تون. تمام تلاش من اینه که بتونم بچه هامو با بهترین و اصولی ترین روش ها رشد بدم.

 23. آرتین بزرگی (خریدار محصول)

  سلام خانوم لطیفی جان ممنون بخاطر زحماتتون و مخصوصا جشن برنامه کودک من
  پسرم آرتین خیلی دوست داشت کارهایی که شما تو استودیو انجام میداد پسرم و دخترم تو خونه انجام میدادن و نقاشی رو کشید و خیلی دوست داره تو برنامه بعدی اونجا پیش شما باشه

  • فاطمه لطیفی

   سلام. ممنونم از اینکه حس خوبتون رو برام مینویسید. حتما برای شرکت در دوره بعدی جشن باهاتون تماس میگیریم. مشتاق دیدار پسرمون هستیم. شماره تماستون رو برامون بذارید.

 24. 9367394069 (خریدار محصول)

  سلام دستتون دردنکنه بابت برنامه عالی امروز» اگه امکان داره برای برنامه بعدی باراد هم در استودیو حضور داشته باشه . ممنون

  • فاطمه لطیفی

   سلام. خوشحالیم که لذت بردید. حتما. مشتاق دیدار پسرمون هستیم.

 25. نورا سالاروند (خریدار محصول)

  سلام
  صوت روز دوازدهم اصلا برای من باز نشد

 26. بهار کریمی (خریدار محصول)

  خیلی هم عالی ممنون که به فکر شادی بچه ها هم هستید

 27. زهرا یزدانی

  میشه بگید این جشن چی هست کجا برگزار میشه

  • فاطمه لطیفی

   محل برگزاری جشن به صورت آنلاین در برنامه روز چهاردهم و رأس ساعت ۶ عصر خواهد بود. همراه ما باشید.

 28. سیده معصومه قربانی (خریدار محصول)

  میشه راجع به جشن خانواده شاد خلاق توضیح بدید؟

  • فاطمه لطیفی

   سلام برنامه جشن در برنامه روز چهاردهم به اطلاع تون میرسه. ضمنا پیامکی جهت اطلاع رسانی خدمتتون ارسال خواهد شد

 29. فرزانه

  سلام.برنامه امروز و روزهای قبل باز نمیشه.میگه برنامه خصوصی است لطفا خریداری شود

  • فاطمه لطیفی

   مشخصه که از حساب کاربری خارج شده اید. از منوی بالای سایت وارد حساب کاربری تان شوید

 30. همایون تایانلو (خریدار محصول)

  با سلام و احترام
  تشکر از زحماتتون
  فایل صوتی برنامه دوازدهم باز نمیشه!

  • فاطمه لطیفی

   سلام، مشکل فایل صوتی حل شد و در دسترس تون قرار داره

 31. نورا سالاروند (خریدار محصول)

  سلام خسنه نباشید
  فایل صوتی روز دوازدهم رو قرار ندادید

 32. 9125309787 (خریدار محصول)

  سلام.
  وقت بخیر
  من مادر دو دختر ۳ونیم و ۱ونیم ساله هستم. بعضی بازی‌ها خصوصا حرکتی ها رو سه‌تایی انجام می‌دیم و بعضی‌ها رو هم مثل بعضی کاردستی‌ها فقط با دختر بزرگم. بعضی کاردستی ها رو دختر کوچکترم هم میاد می‌بینه.
  خیلی از این دوره و دیدن فیلم.ها لذت می‌برم.
  ممنون که تو این اوضاع علاوه بر فعالیت‌هاتون تو اینستا چنین دوره با ارزشی رو اینجا هم فعال کردید.
  یوال من اینه که مطالب دوره بعد از اتمام مدت زمان ۳۰ روز، باز هم در دسترس ما قرار خواهد گرفت؟

  • فاطمه لطیفی

   سلام، خوشحالم که با موفقیت پیش میرید. برای فرزند کوچک تون از دو سالگی به فکر آموزش شناسایی و کشیدن اشکال هندسی باشید. این آموزش برای دوران قبل از چهار سالگی مهمه. ضمنا برنامه فعلا در اختیار همه خواهد بود حتی پس از پایان ۳۰ روز اول هم دسترسی ها فعال هست اما پس از مدتی، با اعلام رسمی در همین صفحه، برنامه از دسترس خارج خواهد شد.

  • فاطمه لطیفی

   سلام. دوره برای همیشه در دسترس نخواهد بود، اما قبل از اینکه از روی سایت برداشته بشه، اطلاع رسانی میکنیم.

 33. 9178494855 (خریدار محصول)

  ممنون برنامه ها عالین وپسرم ۶سالشه خوب استقبال میکنه

 34. علیرضا اله یاری (خریدار محصول)

  سلام خسته نباشید ببخشید این برنامه ها رو میشه ذخیره کرد وهمیشه استفاده کرد یا بعد از ۴۵روز از روی سایت حذف میشه؟

  • فاطمه لطیفی

   سلام، بله فایل‌های دانلودی قابل ذخیره هستند. در مورد سوال دوم هم، بعد از مدتی برنامه از دسترس خارج خواهد شد که حتما خدمتتان اعلام خواهد شد.

 35. سجاد نوری (خریدار محصول)

  واقعا دعاتون میکنم خانم لطیفی با این برنامه ها واقع بچه ها سرگرم میشن و مفید هست براشون

  • فاطمه لطیفی

   خواست من موفقیت و آینده درخشان بچه‌ها است که مطمئنم با همراهی شما والدین آگاه، رقم می‌خوره.

 36. الهام عزیزالدین (خریدار محصول)

  سلام خداقوت، من پسرم ۴ سالشه اصلا نمیشینه کار رو انجام بده فقط فیلم رو نگاه میکنه

  • فاطمه لطیفی

   سلام، لطفا همین پیام رو به تلگرام آموزشگاه به شماره ۰۹۰۵۲۷۰۷۶۵۵ارسال کنید تا توانمندی فرزندتون رو مورد بررسی قرار بدیم.

 37. 9216702246 (خریدار محصول)

  سلام. واقعا عالین برنامه ها ..ممنونم ازتون

  • فاطمه لطیفی

   سلام خواهش می کنم

 38. نورا سالاروند (خریدار محصول)

  خانم لطیفی من واقعا نمیدونم چه کار خیری کردم که خدا شما رو سر راه من قرار داد و روزی من شد همراهی با شما .
  تنتون سلامت و دلتون همیشه گرم خدا حفظتون کنه برامون❤️

  • فاطمه لطیفی

   سلامت باشید. کمک به شما و بچه‌ها و دریافت این حس‌های خوب و دعاهای خیرتون بزرگترین نعمت زندگی منه. من هم از همراهی شما سپاسگزارم.

 39. آنا

  سلام وقتتون بخیر امکانش هست برنامه روزانه زودتر مثلا ساعت 7 یا 8 صبح بارگزاری کنید؟ تا بچه ها بیدار میشن شرایط رو محیا کنیم

  • فاطمه لطیفی

   بروی چشم. پیشنهادتون رو بررسی می‌کنیم. در صورت امکان انجام خواهیم داد. سپاس از همراهی تون

 40. مهرانا کاشی (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی بزرگوار
  دخترم با دیدن ویدیو خیلی بیشتر ارتباط برقرار میکنه خیلی وقت بود که اصلا به خمیر دست نمیزدولی با دیدن شما خودش خمیر آورد و شروع کرد به کاردستی دوچرخه،سپاس از زحماتتون.

  • فاطمه لطیفی

   سلام، تلاش من هم به همراه تیم تولید همین هست که با ویدیوها بچه‌ها را سر ذوق بیاریم تا با والدین شون همراهی کنن. خوشحالم که این اتفاق افتاده.

 41. Samira jafarzadeh (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی کاردستی امروز عااااااالی بود، عکسش رو براتون فرستادم ،ایده دستمال کاغذی عااالی بود ، پناه کلی کیف کرد ، یه برقی تو جشماش بود بعد تموم شدن کاردستی

 42. 9365676764 (خریدار محصول)

  سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه ی عزیزان
  خانوم لطیفی عزیز دختر من با قیچی خیلی راحت کار میکنه ولی زیاد از نقاشی استقبال نمیکنه ، کلاَ تکالیف کلاس زبان رو هم به سختی مینویسه
  من و باباش از صبح تا ساعت ۵ عصر سرکار هستیم و به محض اینکه میرسم خونه تمرین ها به اسم یه بازی جدید باهاش کار میکنم
  به نظر با دیدن ویدئو علاقه اش بیشتر شده مخصوصاَ که فکر میکنه مخاطب صحبتها خودش هست
  فقط یه سئوال ازتون دارم و اون اینکه برنامه روز ششم توپ رنگی منظورتون چه اندازه و چه جنسی هست ؟
  و در آخر ازتون برای مهربانی و لطف بی دریغتون به تمام بچه ها از صمیم قلب ازتون ممنونم .

  • فاطمه لطیفی

   سلام، سلامت باشید.
   سپاس بابت مهربانی و کلام پرانرژی تون.
   توپ‌های رنگی منظور توپ‌های کوچک پلاستیکی است که در استخر‌های توپ استفاده میشه.

 43. 989336542299 (خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر
  این آموزش ها توی حساب کاربری میمونه یا پاک. میشه؟ مثلا توضیحات قسمت خانواده خوب و… که ممکنه یادمون بره

  • فاطمه لطیفی

   سلام تا پایان هر دوره به اطلاعات اون دوره دسترسی خواهید داشت.

 44. جانا قدیری

  ممنون خیلی خوشحالم شرکت کردم چون از سردرگمی روزانه دراومدم

 45. Rezaee (خریدار محصول)

  خانم لطیفی عزیز سلام
  خدا را شکر که انسانهای مهربان و بخشنده مثل شما در این دنیا هستش
  از اینکه نکات مهم را در تمرینات میگید و اهمیت هر کاری کوچکی را برامون می‌نویسید و میگید ممنوم
  در پناه خدا باشید
  دستتون سلامت

 46. 9178494855 (خریدار محصول)

  همین که ویدیو برامون میذارید خیلی عالیه بهمون کمک میکنه بچه ها دوست دارن

 47. بهار کریمی (خریدار محصول)

  ما برنامه امروز رو هم انجام دادیم عالی بود، البته دومین برنامشو خودمون نقاشی کردیم و بردیم و خانوادگی حافظمونو به چالش کشیدیم و بهار کلی کیف کرد ، ممنون از شما

 48. نیکی عباسی (خریدار محصول)

  عالی بود مخصوصا برنامه روز دوم با موسیقی که گزاشتین کلی حرکات ریتمیک با دخترم انجام دادیم

  • فاطمه لطیفی

   چقدر عالی. امیدوارم در ادامه باز هم تجربه‌های خوبی رو در کنار هم رقم بزنیم.

 49. 9178494855 (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی جان‌من‌هم امروز تونستم برنامه رو باز کنم وپسرم خیلی استقبال کرد وهمراه شد حتی همون آب پاشی ساده کلی باهم کیف کردیم ممنون ازشما که همیشه با ماهمراهین

  • فاطمه لطیفی

   سلام؛ خواهش می‌کنم. اینکه میتونم با کمک شما والدین، توانمندی‌های بچه‌ها رو رشد بدم، بزرگ‌ترین نعمت زندگی منه. ممنون از همراهی شما

 50. 989193289504 (خریدار محصول)

  در قسمت بازی و تمرکز هر جدول رو جداگانه باید انجام بده یا هر سه جدول که در یک صفحه هستند رو با هم؟

  • فاطمه لطیفی

   هر جدول رو جداگانه باید به حافظه بسپاره.

 51. 9128117816 (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی عزیز سپاس برای برنامه ریزی و همراهی همیشگتون با بچه ها

  • فاطمه لطیفی

   سلام؛‌خواهش می کنم.

 52. 989353670660 (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی روزتون بخیر ..‌ امروز روز دوم برنامه نداریم یا من نمیتونم ببینم ؟ ممنونم

  • فاطمه لطیفی

   برنامه روز دوم بارگذاری شد. ساعت ۹:۴۵ دقیقه

 53. الناز الهی (خریدار محصول)

  پسرم و رسوندم مهد …منتظر برنامه روز دومم

  • فاطمه لطیفی

   برنامه در اختیار شما قرار گرفت

 54. 9364524037 (خریدار محصول)

  بافتن برای دختر من یکم سخت بود ۳ سال و ۹ ماهشه به خوبی هم یاد نگرفت مشکلی نداره؟
  یا باید بیشتر تمرین کنیم؟

  • فاطمه لطیفی

   سلام؛ همونطور که در ویدیو توضیح دادم مشکلی نداره و طبیعیه. هر آموزش جدیدی که به فرزندمون میدیم با تمرین زیاد قطعا به نتیجه می‌رسیم و یاد می‌گیره. بهانه‌هایی ایجاد کنید که باز هم بافتن رو انجام بده. مثلا برای موی عروسکش، برای درست کردن آویز توی اتاقش، برای تزیین خونه یا هدیه دادن به اطرفیان. ممنون که برای فرزندتون وقت میذارید.

 55. 9172881811 (خریدار محصول)

  مطمئنم بهترین ها رو برای بچه ها در نظر گرفتین . پایدار و سلامت باشید

  • فاطمه لطیفی

   سپاس. شاد و پیروز باشید

 56. 9172881811 (خریدار محصول)

  عالی خانم لطیفی ممنون که این برنامه رو تدارک دیدین خوشحالم شرکت کردم

  • فاطمه لطیفی

   من هم از اینکه از این راه تونستم با هنرمندان کوچولوم همراه باشم خیلی خوشحالم.

 57. درجزی (خریدار محصول)

  سلام. برنامه اول که بافت هست، دختر من زود خسته شد، و منم اصرار نکردم به ادامه ش. میشه روزای بعد بعنوان تفریح بافت رو انجام بدیم؟ چون یادش میره

  • فاطمه لطیفی

   سلام، فرزند شما ۳ سال و ۵ ماهشه و خسته شدنش مشکلی نداره. قطعا باید با تمرین بافتن رو یاد بگیره. اینکه اصرار نکردید بد نیست و خوبه که روزهای بعد تمرین رو انجام بده.

 58. جانا

  روز اول عالی بود ولی دخترم یکم همکاری نکرد

  • فاطمه لطیفی

   ایرادی نداره. هر روز که با هم کار کنیم علاقمندی‌اش بیشتر و بیشتر میشه.

 59. بهار کریمی (خریدار محصول)

  با سلام ، ممنون از برنامه امروزتون، دخترم خیلی استقبال کرد، تنوعش هم عالی بود،فقط میخواستم بدونم کتاب قصه های خاصی باید براش بخونم؟ امکانش هست چندتا کتاب قصه مناسب سنش‌ بهم معرفی کنید

  • فاطمه لطیفی

   سلام. خداروشکر. خوشحالم که اینطور بوده. در مورد انتخاب کتاب قصه بزودی براتون ویدیو بارگذاری می‌کنیم

 60. معصومه (خریدار محصول)

  سلام خانم لطیفی.امروز برنامه رو دیدم و ممنون از توجهتون به بچه ها.راستش تو این دوسال که پیجتون دنبال میکنم آموزشهای امروز رو رایگان داخل پیج دیده بودم.و به این فکر کردم که چرا بعضی از ماها حتما باید هزینه و بهای چیزی رو پرداخت کنیم که قدر چیزی رو بدونیم‌.درحالی که قبل از اون به خاطر در دسترس و رایگان بودن ساده از کنارش گذاشتیم.ممنون از تلاش شما برای بچه های ایران زمین

  • فاطمه لطیفی

   سلام؛ در مورد برنامه روز اول، با صحبت شما موافقم. البته این نکته رو هم باید به گفته شما اضافه کنم که در این برنامه چیزهایی رو آموزش میدم که هیچ وقت نگفتم و برنامه هایی در پیش خواهیم داشت که مطمئنم خودتون و فرزندتون غافلگیر خواهید شد. در نهایت از همراهی‌تون ممنونم.

 61. دلسا عباسی (خریدار محصول)

  سلام ببخشید برنامه ها فقط ۱ روز داخل سایت هستش؟

  • فاطمه لطیفی

   سلام؛ برنامه‌ها روزانه داخل صفحه بارگذاری میشن و در دسترس شما قرار می‌گیرند.

 62. 989143892317 (خریدار محصول)

  سلام . خانم لطیفی،عزیز برنامه روز اول خیلی خوب بود و ازتون تشکر میکنم .

  • فاطمه لطیفی

   سلام. خواهش میکنم. خوشحالم که با هم همراه هستیم.

 63. الناز الهی (خریدار محصول)

  مثل همیشه عااالی بود خانم لطیفی… خرید برنامه های شما تنها خریدیه که کوچک ترین تردیدی برای خریدش ندارم …

  • فاطمه لطیفی

   ممنونم از اعتماد و حس خوب‌تون. ما برای رشد و توانمندسازی بچه‌ها تمام تلاشمون رو می‌کنیم.

 64. 989389805443 (خریدار محصول)

  سلام خدارو شکر موفق شدم برنامه رو باز کنم وهمراه با پسرم برنامه آموزشی رو ببینیم پسرم استقبال کرد و خوشش آمد، ممنونم از آموزش شما

  • فاطمه لطیفی

   سلام، خواهش می‌کنم. مطمئنم در ادامه شاهد نتایج جذاب‌تری هم خواهید بود.

 65. عباس زاده (خریدار محصول)

  بسیار عالی همیشه موفق و تندرست باشید و به ما آموزشهای جدید یاد بدید، شما همیشه عالی هستید، ممنون و دستتون رو به گرمی میفشارم.

  • فاطمه لطیفی

   سلامت باشید. گرمی دستتون انرژی بخش وجود ماست.

 66. مهرانا کاشی (خریدار محصول)

  ممنون از خانم لطیفی عزیز و کار بلد

  • فاطمه لطیفی

   خواهش می‌کنم. آرزوی ما رشد بچه‌هاست. ممنون از همراهی شما

 67. Rezaee (خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر
  برنامه دوم فایل صوتی گزینه دانلود در کنارش نیست تا بزنم دانلود بشه؟

  • فاطمه لطیفی

   سلام، وقت شما هم بخیر. لینک دانلود داخل متن قرار دارد.

 68. Ana (خریدار محصول)

  حل شد ممنون

  • فاطمه لطیفی

   خواهش می‌کنم

 69. 989192969015 (خریدار محصول)

  تقصیر خودتونه انتظارات ما رو بالا بردین بی صبرانه منتظریم

 70. 9367394069 (خریدار محصول)

  بسیار عالی بود ممنونم

  • فاطمه لطیفی

   خواهش می‌کنم

 71. اسما درخشنده (خریدار محصول)

  سلام.ببخشید فایل صوتی چطور بارگزاری میشه؟هرکاری کردم موفق نشدم

  • فاطمه لطیفی

   به محض کلیک روی دانلود فایل صوتی، فایل داخل گوشی یا کامپیوترتون دانلود و ذخیره میشه

 72. نیلوفر نقي زاده (خریدار محصول)

  سلام ممنون از آموزش های خوبتون روز اول عالی بود

  • فاطمه لطیفی

   سلام، ممنون از همراهی شما. یادمون نمیره که عامل اصلی تحول و رشد توانمندی تمام بچه‌ها اول تلاش و پیگیری والدین‌شون هست.

 73. 989132675712 (خریدار محصول)

  سلام و وقت بخیر
  فایل صوتی برنامه دوم قابل مشاهده نیست

  • فاطمه لطیفی

   به محض اینکه روی لینک کلیک کنید دانلود میشه داخل فایلهای گوشی تون

 74. Ana (خریدار محصول)

  سلام وقتتون بخیر فایل صوتی برای من باز نمیشه

  • فاطمه لطیفی

   تست کردیم و مشکلی نیست. به محض کلیک روی دانلود فایل صوتی، فایل دانلود و داخل سیستم یا گوشی تون ذخیره میشه.

 75. 989389805443 (خریدار محصول)

  ویدیو برای من باز نمیشه، می زنم روی برنامه پنجره باز وبسته میشه

  • فاطمه لطیفی

   کنار عنوان برنامه یک دایره سبز رنگ هست که برای دانلود ویدیوهاست.

 76. 989192969015 (خریدار محصول)

  سلام روزتون به خیر ، من از زمانی که پسرم دنیا اومد پیج اینستا شما رو دنبال میکنم و این اولین باره که تو کلاسی ثبت نام میکنم. خیلی هردومون هیجان داشتیم‌. اما واقعیت با برنامه روز اول خیلی شکه شدم! چون دقیقا از برنامه هایی بودکه یه مدت هر روز صبح تو اینستا میذاشتید. شاید من انتظارم منطقی نبوده! ولی فکر میکنم برنامه همکاری در کارهای منزل و همه داشته باشن اونم بعد از روزای طولانی کرونا و خونه نشینی با بچه ها یا کتاب و قصه خوندن.قطعا به عنوان یه توصیه تو پیجتون عالی بود اما به عنوان بخشی از برنامه ! واقعیت من وقتی برنامه امروز و برای پسرم گفتم گفت همین !!! ما که هر روز قصه و کتاب می‌خونیم گل ها رو هم که دیروز آب دادیم و تمیز کردیم!!! واقعا امیدوارم برنامه روزای بعد متفاوت تر باشه با توجه به اینکه برای ۳.۵ تا ۷ سال هست این برنامه. پیشنهاد میدم برای هر بخش چند تا پیشنهاد بذارید تا اونایی که یک سال پیش برنامه هایی که گفتید و انجام دادن هم بی بهره نمونن.

  • فاطمه لطیفی

   سلام، روز شما هم بخیر. یه دنیا آموزش در این برنامه براتون تدارک دیدیم. جوجه رو آخر پاییز بشمارید. برنامه بسیار عالی و درجه یکی براتون آماده کردیم به همراه سورپرایزهایی که حتی فکرش رو هم نمی‌کنید. به زودی خودتون متوجه خواهید شد.

 77. فاطمه (خریدار محصول)

  روز اول با تمرینات جالب.. خوشحالم که با پیج شما آشنا شدم.. ولی تمرین صبوری برای مادرا هم بزارید.. موفق باشید

  • فاطمه لطیفی

   ممنون از همراهی شما:) به امید صبوری همه مادرهای ایران

 78. دنیز انصاری (خریدار محصول)

  فایل صوتی چرا باز نمی شه

  • فاطمه لطیفی

   به محض کلیک روی دانلود فایل صوتی، فایل دانلود و داخل گوشی یا کامپیوترتون ذخیره میشه.

 79. آدریان افشار (خریدار محصول)

  بسیااار عالی و پر محتوا،
  حلالتون باشه

  • فاطمه لطیفی

   سلامت باشید. ممنون از همراهی شما

 80. یونا یوسفی

  سلام لطفا یه شماره بدید برای تماس
  چون من دیروز ثبت نام کردم اما الان برام باز نمیشه!!!!

  • فاطمه لطیفی

   سلام، شماره آموزشگاه 02191300698

 81. الهام

  من ثبت نام کردم ولی تو سبد خریدم نیست چون قسمت عضویت رو نزدم چیکار کنم؟

  • فاطمه لطیفی

   روی اکانت شما هیچ سفارش موفق یا ناموفقی نیست. لطفا تماس بگیرید تا تلفنی راهنمایی‌تون کنیم. 02191300698

 82. 9173390481 (خریدار محصول)

  با سلام خسته نباشید امروز بی‌صبرانه منتظرم تا کلاس برنامه روزانه کودک من شروع شود .ممنون ازشما استاد عزیزم.

  • فاطمه لطیفی

   سلام، سلامت باشید. برنامه روز اول روی صفحه بارگزاری شد. میتونید از همین الان شروع کنید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *